מוח כמקרר ללב

הפילוסופים היוונים לא הכירו בחשיבות המוח ותפקידו. כך לדוגמה הפילוסוף הנודע אריסטו סבר כי הנפש והחשיבה מצויה בלב ואילו תפקידו של המוח הוא איזור שמטרתו לקרר את הלב.