מיוחדות תאי גזע

ייחודם של תאי גזע הוא בכך שהם תאים שעדיין לא התמיינו סופית וטרם הפכו לסוג תאים מסוים.