מיליארדי פעימות לב

ליבו של אדם ממוצע פועם 3 מיליארד פעמים במהלך חייו. 40 מיליון פעמים בשנה.