מעבר תאי גזע עובריים לדם הטבורי

הידעת ? הדם הטבורי- דם המופק מחבל הטבור של העובר ומהשלייה, מכיל כמויות של תאי גזע עובריים שמתמקמים בו, לאחר שהתרכזו בטרימסטר האחרון של ההריון, ולפני הלידה, במח העצם (מוכר בשם מוח העצם או מח העצמות). לפני שתאי הגזע העובריים מתרכזים במח העצם, הם מצויים ברחבי הגוף, אך במיוחד בטחול ובכבד.

הדם הטבורי מופק מתאי הדם המצויים בשליה ובטבור מיד לאחר הלידה בהליך שבו אין סכנה ליולדת או לתינוק שלה. התהליך של איסוף הדם, בין אם עבור המשפחה ובין אם עבור תרומה לבנק הדם הטבורי, מתחיל לאחר לידת התינוק וניתוקו מחבל הטבור. לרוב תהליך זה מתחיל לפני לידת השליה . לשם כך, מנתקים את התינוק שאך נולד מחבל הטבור כ-15 שניות מן הלידה. הדם הטבורי נאסף בעזרת אנשי המקצוע שמיילדים את האם, ואז הוא מועבר לנציגי בנק הדם הטבורי.

על פי המדיניות הרפואית תהליך זה של איסוף דם הטבורי מצוי בסדר עדיפות נמוך מבחינת חשיבות בהשוואה לבריאות היולדת והתינוק, משמע אם ישנו סיכון לעובר, לתינוק או לאם היולדת, הצוות לא יבצע איסוף של דם טבורי.