פעילות אישון העין

אישון העין הוא חור שמווסת באמצעות שרירים שבקשתית העין, את כמות האור העוברת דרכו דרך העדשה אל הרשתית.