שיזוף מזיק לעור

חשיפת יתר לקרני השמש עלולה לגרום להזדקנות מוקדמת של העור ולסרטן העור. התחלואה בסרטן העור מושפעת בין השאר בכמות החשיפה לשמש, דפוס החשיפה וסוג העור.