14 נשימות בדקה

אדם ממוצע נושם בכל דקה כ-14 פעמים ובמהלך יממה אחת הוא נושם כ20,000 נשימות.