ג’ימנמה לטיפול בסכרת וירידה במשקל

מיצוי של עלי צמח הג’ימנמה עשוי לתרום לטיפול בסכרת וכן לסייע מאד לירידה במשקל.