הימנעות מאלכוהול ומלח לטיפול בעיות מחזור

הימנעות מצריכת אלכוהול וצמצום משמעותי בצריכת מלח עשויה לסייע להסדרה ולמניעת שיבושים במחזור החודשי