הפחתת הפרשות ואגינליות ע”י שעועית ירוקה

אכילת שעועית ירוקה עשויה להפחית הפרשות וגינליות מוגברות.