בית חולים זיו צפת

בית חולים זיו צפת

כתובת אתר האינטרנט של בי”ח רבקה זיו צפתhttp://www.ziv.org.il

מידע אודות אתר האינטרנט של בית חולים זיו, צפת : האתר  של המרכז הרפואי זיו בצפת- כולל מידע אודות יחידות רפואיות, מכונים, חדשות ומחקרים, שאלות ותשובות, ביה”ס לאחריות, אגף בריאות הנפש ועוד.