8 עקרונות החינוך – שיטת מונטסורי

שיטת מונטסורי מתבססת על עקרונות הרופאה מריה מונטסורי שעסקה בפילוסופיה של פדגוגיה חינוך וחברה. שיטת מונטסורי משויכת לזרם האינדיבידואציה בחינוך. השיטה מתמקדת בטיפוח הילד להיות מבוגר בעל חוללות עצמית, אחריות, רווחה רגשית והגמשה עצמית. שיטת מונטסורי המבוססת על הגותה של מריה מונטסורי מהווה תשתית חינוכית קונסטרוקטיבית, גם מחוץ למסגרות של בתי ספר וגנים המתנהלים על פי שיטת מונטסורי. בסיס השיטה הוא בהענקת אפשרויות ללדים ללמוד ולעשות את הקליטה והעיבוד של החוויות והמידע מהסביבה בהתבסס על יכולותיו ללימוד עצמי אוטודידקטי.

8 עקרונות החינוך של שיטת מונטסורי

  1. למידה על ידי תנועה והתממשות של עשייה באמצעות גילוי הסביבה וחקירתה במגע.
  2. מידת חופש של הילד לבחור בתוך גבולות מסוימים . כלומר בחירה – תחושת שליטה של התלמיד בין אפשרויות. יכולת לבחור בין אפשרויות לשיפור הלמידה.
  3. חינוך המבוסס על עניין – למידה איכותית יותר שמבוססת על כך שהתלמיד סקרן וחפ. ללמוד
  4. התבססות על מוטיבציה הימנעות מחיזוקים תגמולים חיצוניים. הימנעות מנתינה של פרסים, תגמולים ומתנות לשיפור המוטיבציה.
  5. למידה בסביבה משותפת. זאת בעזרת למידה מעמיתים באותה קבוצה.
  6. סביבת מונטסורי. ארגון סביבה חינוכית מובנת עשירה בעזרי לימוד, מובנת ובטוחה. למידה בתוך קונטקסט בסביבה מותאמת המאפשרת לילד לבחור בין אפשרויות ולהיות מותאמת לצרכיו בהתאם לגילו וליכולותיו. כלומר כאשר עושים למידה יש לעשות זאת בסביבה שבה הילד יכול להיות חלק ממה שלומדים עליו.
  7. הנחיה מוכוונת מונחית. דהיינו תגובתיות משופרות של המבוגר עם הילד על מנת לשפר את הלמידה. אינטראקציות המבוססת על התנהלות מתוכננת של המבוגר המלמד (מורה או הורה).
  8. סדר בחשיבה וסדר בסביבה. כבוד והערכה לאסתטיקה של סדר המצוי בסביבה החינוכית ובדפוסי החשיבה. לדוגמה קיומם

סרטון הדרכה -עקרונות המוטנטסורי

דילוג לתוכן