המדרג הביולוגי – רמות ארגון בטבע

המדרג הביולוגי - רמות ארגון בטבע: מה רמות הארגון מהגדול לקטן בגוף החי, ובגוף האדם: מרמת היצור החי, מערכת, איבר, רקמה, תא, אברון, מולקולה ועד אטום

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

מדע
המדרג הביולוגי - רמות ארגון שונות של יצורים בטבע. צילום: Pixabay-qimono

המדרג הביולוגי – רמות ארגון בטבע מתארות את החלקים המרכיבים את היצורים החיים בטבע מהגדול לקטן. המדרג הביולוגי מתחיל ברמת הארגון שלו מהעולם, ממשיך לסביבה הטבעית הספציפית- למשל סביבת האוקיינוס האטלנטי באזור מסוים, ואז מגיעה ליצור עצמו במדרג הביולוגי. יש המתחילים את המדרג הביולוגי באורגניזם החי ולא בסביבה שלו. כאשר מגיעים ליצורים החיים כתחילת המדרג ישנן מספר רמות ארגון של היצור החי.

מהן הן רמות ארגון במדרג ביולוגי של היצורים? הרמה הראשונה היא גוף. גוף היצור הוא מספר מערכות מאוגדות יחד. לאחריה ישנן מערכות גוף של היצור החי. למשל מערכת העיכול. מערכת מורכבת ממספר איברים. כל איבר בנוי ממספר רקמות שונות שפועלות יחד. למשל המעי הגס הוא איבר. רקמת שריר במעי הגס למשל היא אחת מכמה סוגי רקמות באיבר זה. ארמה היא קבוצה שכוללת מספר תאים בעלי תפקיד משותף. תא הוא היחידה התפקודית הקטנה ביותר במדרג הביולוגי בטבע כאשר בוחנים ביצורים החיים רמות ארגון  מהגדול לקטן ביותר. מתחת למדרג של תא, קיים האברון של התא. אברוני התאים נחשבים בתחתית המדרג הביולוגי ברמות הארגון.

עם זאת יש היורדים במדרג הביולוגי ברמות ארגון בגוף האדם או בכל יצור חי אחר גם מעבר לתא. כלומר קטן יותר מהתא במדרג הביולוגי הוא המולקולות – לרמת המולקולות. למשל מולקולת חלבון שהיא חלק מהציטופלזמה בתא במעי. ברמת הארגון הנמוכה יותר במדרג הביולוגי קיימם האטומים. האטומים הם המרכיבים את המולקולות המרכיבות את תאים.

רמות ארגון ביולוגי חשובה להבנת תפקוד בעלי החיים, בני האדם וכלל היצורים החיים. רמות אלה מאפיינות את כל היצורים החיים בכלל מאפייני החיים. המדרג הביולוגי מתאר את רמות הארגון השונות בתוך גופם של יצורים חיים מרמת הגוף, המערכת, האיבר, הרקמה, התא, אברון התא, המולקולות והאטומים.

המדרג הביולוגי – רמות ארגון בטבע

קיימות רמות ארגון ביצורים החיים בטבע המבטאות את מורכבות הגוף החי. רמות ארגון בגוף האדם, שהינו מורכב בהשוואה לחד תאיים או רב תאים יכול להדגים את רמות ארגון בטבע. להלן רמות ארגון מהגדול לקטן המופיעות במדרג הביולוגי בטבע:

1. יצור חי בסביבה בטבע. היצור בשלמותו נמצא בראש המדרג. להמחשת המדרג: יצור חי כולל מערכות גוף. כל מערכת כוללת איברים. כל איבר כולל רקמות. רקמה בנויה מתאים. כל תא כולל אברונים. אברון מכיל מולקולות. כל מולקולה בנויה מאטומים.

2. מערכות גוף. למשל מערכת העיכול או מערכת הנשימה. מערכת גוף בנויה מכמה איברים.

3. איברים. מערכות בנויו מאיברים. כל איבר בנוי מרקמות.

4. רקמות. רקמות מרכיבות איברים. הרקמות מסוגים שונים למשל רקמת שריר או רקמת חיבור, מכילות תאים.

5. תאים. תאים מרכיבים רקמות. התאים כוללים אברוני תא.

6. אברוני תא. תאים מכילים אברוני תא. למשל ציטופלזמה שנמצאת בתוך תא שריר.

7. מולקולות. כל אברון מורכב ממולקולות. המולקולות מורכבות מאטומים. למשל מולקולה של חלבון  בתוך הציטופלזמה.

8. אטומים. אטומים מרכיבים את המולקולות. למשל אטום פחמן המרכיב חלק ממולקולה של חלבון.

 

המדרג הביולוגי בטבע. רמות הארגון השונות בתוך גופם של יצורים חיים

רמות הארגון בטבע חשובות להבנה של גוף האדם והיצורים החיים בכלל. מהן רמות הארגון השונות בתוך גופם של יצורים חיים? מהו המדרג הביולוגי לפי רמות הארגון מהגדול לקטן ביצורים החיים. סרטון מצגת הסבר על רמות ארגון ביצורים החיים.

דילוג לתוכן