ערכי סוכר תקינים האם סוכר 100 זה גבוה?

אילו ערכי סוכר תקינים? האם סוכר 100 זה גבוה? איזה ערך נחשב סוכרת וטרום סוכרת? האם סוכר 200 אחרי אוכל זה גבוה? מה ערכי סוכר תקינים אחרי ארוחה?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

סכרתמחלות וחיסונים
מהם הערכים התקינים של סוכר? האם סוכר 100 זה גבוה? ומה הערכים שמצביעים על טרום סוכרת וסכרת? צילום: Steve Buissinne Pixabay

אילו ערכים של סוכר בדם הם תקינים? האם סוכר 100 זה גבוה? איזה ערך נחשב סוכרת? האם סוכר 200 אחרי אוכל זה גבוה? מה הערכים של טרום סוכרת – סוכרת סמויה? מהם ערכי סוכר תקינים אחרי ארוחה?

הערכים הנורמליים של סוכר בדם, ידועים גם בשם גלוקוז בדם או רמות סוכרים בדם.  ערכים של הסוכר בדמנו יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות, גנטיקה וגורמים שונים. עם זאת בדרך כלל, הטווח של רוב מכריע של האנשים מצוי בתוך נורמה מסוימת ולכן ניתן לקבוע באופן סטטיסטי בעל ערך מהו ערך תקין של סוכר ולהשיב על שאלות כמו האם סוכר 100 זה גבוה או האם ערך סוכר 200 הוא גבוה מידי או מזיק.

אז מהם הערכים התקינים? מהו ערך גלוקוז גבוה בדם? איזו רמת סוכר מעידה על טרום סוכרת? ומהי רמת הסוכרים בדם שמצביע על סוכרת ממש? לפני שנפרט לגבי רמות הסוכר התקינות והלא טובות, נדגיש; אם הינכם מתאפיינים בערכי סוכר שאינם בנורמה, פנו לרופא לקבלת אבחון, ייעוץ וטיפול מתאים.

מהם ערכי סוכר תקינים ברמה כללית

בבחינת רמות הגלוקוז בדם מהם ערכי הסוכר התקינים ברמה כללית – כלומר בבדיקות דם בצום, ערכים של סוכר בנורמה עומדים על 70 עד 99 מ"ג לד"ל.

ומהם ערכי הסוכר התקינים אחרי ארוחה? לעומת בדיקת סוכר בדם בצום, ערכי סוכר תקינים אחרי ארוחה הם שונים. הערכים התקינים של סוכר לאחר אוכל הם עד 140 מ"ג לד"ל. אז מהי טרום סוכרת? ומה הערכים של סוכר גבוה שמצביע לעיתים על מחלת הסוכרת?

האם סוכר 100 זה גבוה?

איזה ערך נחשב כסכרת סמויה או טרום סוכרתיות? האם ערכי סוכר בדם בשיעור של 100 נחשבים גבוהים? האם סוכר 100 זה גבוה בפני עצמו ומעיד על טרום סוכרתיות?

ערך סוכר שבין 70 ל-99 מ"ג לד"ל נחשב תקין. לצד זאת ממצאים מחקריים מצביעים גם על ערכים שבין 90 ל99 כגבוליים שליליים המצביעים על סיכון להתפתחות סוכרתיות. ערך של גלוקוז של 100 מ"ג לד"ל אינו נחשב גבוה והוא מאובחן כגבולי. הוא מצוי בתפר שבין ערך תקין לערך טרום סוכרתי נמוך. במקרה של ערך סוכר 100 בדם ימליץ הרופא לערוך בדיקות נוספות. זאת לצד עריכת בדיקות אחרות שיתנו מידע שונה כמו בדיקת העמסת סוכר והמוגלובין מסוכרר.

איזה ערך נחשב טרום סוכרת?

מהו ערך הגלוקוז בדם שנחשב לטרום סוכרת? ערכי הסוכר בדם שנחשבים למצב של טרום סוכרתיות הם בין 100 מיליגרם לדציליטר לבין 125 מ"ג לד"ל. הללו נחשבים לא ערכים תקינים. אך לא מוגדרים עדיין כסוכרת. הם מוגדרים כמצב של טרום סוכרתיות או סכרת סמויה. סכרת סמויה או טרום סוכרתיות היא מצב בו לא ניתן לאבחן סוכרת, אך רמות הגלוקוז בדם מגיעות לרמה משמעותית לא תקינה.

לחלופין בדיקת רמות סוכר בדם OGTT למשך שעתיים לאחר העמסת 75 גרם סוכר בערכים של 140 עד 199 מצביעים גם הם על סוכרת סמויה. לחלופין גם ערך המוגלובין מסוכרר HbA1c  שבין 5.7% ל6.4% מצביע על טרום סוכרתיות.

איזה ערך נחשב סוכרת?

מהו הערך של סוכרים בדם שמגדיר סוכרת? אמנם אבחון של מחלת הסוכרת נעשה על ידי בדיקות נוספות. ולא די רק במספר בדיקות של סוכרים בדם. עם זאת ערך שנחשב כסוכרת או מצביע על צורך להמשך הבדיקות לאבחון קונקלוסיבי לסוכרת הוא 126 מיליגרם לדציליטר לאחר בדיקת דם בצום.

לחלופין בדיקת רמות סוכר בדם OGTT למשך שעתיים לאחר העמסת 75 גרם סוכר בערכים של 200 ומעלה מצביעים גם הם על סיכון למחלת הסוכרת. לחלופין גם ערך המוגלובין מסוכרר HbA1c  ששמעל 6.5% מצביע על סיכון למחלת הסכרת.

דילוג לתוכן