מה זה ייעוץ ארגוני ומה עושה יועץ ארגוני?

מה כולל המקצוע של יועץ ארגוני? מה התועלת של חברות ייעוץ ארגוני? מה זה יועץ ארגוני ומה ההגדרה של ייעוץ ארגוני-ניהולי?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

קואצ'ינג - אימון אישיעסקים כלכלה ניהול
מה ההגדרה של ייעוץ ארגוני ומה תפקיד היועץ? צילום: Pixabay Gerd Altmann

מהי מהותו של ייעוץ ארגוני? איך מוגדר ייעוץ ארגוני ותפקידו? מה כולל המקצוע של יועץ ארגוני? מהי התועלת של חברות ייעוץ ארגוני? מה זה יועץ ארגוני ומה ההגדרה של ייעוץ ארגוני-ניהולי? ייעוץ ארגוני הוא שירות מקצועי המסייע לעסקים בהערכה ובשיפור התהליכים, המבנים וניצול המשאבים שלהם. יועצים ארגוניים הם מומחים המספקים ניתוח וייעוץ כדי לעזור לחברות להתייעל ואפקטיביות יותר.

הם מעריכים את החברה באמצעות מחקר, ניתוח נתונים ותצפית ישירה, ועשויים לעבוד עם עסקים כדי לתכנן וליישם תוכניות פעולה, תוכניות הדרכה ואסטרטגיות התפתחות. מטרת הייעוץ הארגוני היא לעשות שימוש מיטבי בכל המשאבים הזמינים ולשפר את התפקוד הכולל של התאגיד

ייעוץ ארגוני – מה זה?

ההגדרה של ייעוץ ארגוני היא תהליך של מתן ייעוץ והכוונה מומחים לארגונים כדי לעזור להם לשפר את הביצועים שלהם בהיבטים שונים. פעילות הייעוץ כרוכה  בעבודה צמודה עם ארגון הלקוח כדי לזהות בעיות, לפתח פתרונות ולהטמיע שינויים. הייעוץ משתרע על תחומים כמו ניהול, תפעול, אסטרטגיה ומבנה הארגון. לעיתים יועצים ארגוניים פועלים כעובדים שכירים של הארגון במחלות פיתוח ארגוני, משאבי אנוש, הנדסה, תפעול, רווחה ובקרה ולעיתים כיועצים מחוץ לארגון כנותני שירות תוך עבודה קרובה עם מנהלים או עם הצוות בארגון הלקוח כדי לאפשר שינויים ארגוניים חדשניים.

תפקיד הייעוץ ארגוני מקיף ממדים שונים, לרבות הערכה ושיפור מבנה, תפקוד, יעילות ותרבות ארגונית, ניהול שינויים ופיתוח מיומנויות. הוא מכוון לתת מענה לצרכים והאתגרים הספציפיים של ארגון. הייעוץ לרוב נעשה בהתאם להגדרות של הלקוח אך המיקוד הוא בשיפור תהליכים ותוצרים שהותוו בהתאם לחזון, מטרות ויעדי המחלקה בארגון או הארגון בכללותו.

התפתחות תחום הייעוץ העסקי והארגוני

תולדות מקצוע הייעוץ הארגוני מתחילים בהתפתחות היסטורית של מקצועות הניהול, הכלכלה, הפסיכולוגיה הארגונית והמינהל. את השלב הראשון בהתפתחות הייעוץ הארגוני יש הרואים בתחילת המאה ה-20 בענפי הניהול העסקי והפרופסיה המדעית הניהולית. בתקופה זו, ההתמקדות הייתה בעיקר בניהול עסקי, כלכלי בהקשר מדעי, סטטיסטי אנליטי. יועצים שאפו ליישם עקרונות של יעילות ותפוקה לגבי פעילותם של ארגונים. רבים רואים בשלב זה את הנחת היסודות לתחום עיסוק זה, כשיועצים הדגישו את הצורך בהטמעת תהליכים ובקרת מערכות לשיפור הביצועים הארגוניים.

השלב השני החל באמצע המאה ה-20, עם עליית הפסיכולוגיה הארגונית וענף כוח האדם ויחסי האנוש. יועצים החלו להכיר בחשיבות של הבנת ההתנהגות האנושית והשפעתה על הדינמיקה הארגונית. שלב זה סימן שינוי לעבר גישה אשר התמקדה יותר בבני אדם. בשלב זה, המיקוד היה בגורמים כמו מוטיבציה ויחסים בין אישיים כדי להניע הצלחה ארגונית.

השלב השלישי, שהפציע במחצית השנייה של המאה ה-20, הדגיש היבטים בייעוץ ניהולי אסטרטגי. יועצים החלו למלא תפקיד מכריע בסיוע לארגונים להגדיר את יעדיהם בטווח קצר, בינוני וארוך, לפתח אסטרטגיות תחרותיות ולנווט בסביבות עסקיות מורכבות. שלב זה הדגיש את החשיבות של התאמת יעדים ארגוניים לדרישות השוק וטיפוח חדשנות וכושר הסתגלות.

כיום תחום הייעוץ ארגוני מתמקד בין היבטים אלה גם בנושאים נוספים כמו שילוב טכנולוגיה בתהליכי עסקיים וכלכליים, למידה, גיוון וטרנספורמציה דיגיטלית. על היועצים מוטלת כעת המשימה לעזור לארגונים לנווט את האתגרים שמציבה הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית המהירה, לרבות השימוש בבינה המלאכותית והדמוגרפיה המשתנה. לצד זה הדגש גובר לגבי היבטים של איפקט, אחריות חברתית וסביבתית וקיימות.

שיפור תהליכים: מה עושה יועץ ארגוני?

מה תפקידו של היועץ הארגוני ובמה הוא מתמקד בעיסוקו היומיומי לטובת הלקוח? מה כולל תפקידו של יועץ זה לארגון? אילו פעילויות מבצעות חברות לייעוץ ארגוני? מהן הפונקציות שחברות ייעוץ אלה ממלאות בשירותיהן עבור ארגונים? להלן מפורטים תפקידים שאותם עושה היועץ הארגוני או חברות לייעוץ זה במטרה הכוללת לסייע לארגונים לשפר את ביצועיהם, להגביר את היעילות ולהשיג את מטרותיהם:

1. הערכת צרכים ארגוניים: חברת ייעוץ או יועץ ארגוני מבצע הערכות יסודיות של מצבו הנוכחי של הארגון. זה כולל את ניתוח המבנה, התהליכים והתרבות של הארגון או המחלקה, כדי לזהות תחומים לשיפור.
2. פיתוח תוכניות אסטרטגיות: יועצים פועלים לפתח תוכניות אסטרטגיות המתאימות למטרות ויעדים ארגוניים. תוך התווית מפת דרכים ברורה להצלחה בהתאם לחזון הארגון או המחלקה.
3. שיפור המומחיות והכוונה: יועץ ארגוני משתף ממומחיותו בתחומים שונים לשיפור המומחיות והכוונת בעלי התפקידים בארגון. למשל שיתוף ידע, הכשרות והכוונה בנושאין ניהול, מנהיגות ותהליכי ניהול השינוי.

יזמות וניהול

4. הדרכה ניטור ובחינת התקדמות: יועצים מציעים תמיכה שוטפת לארגונים על ידי מעקב אחר ההתקדמות, מתן הדרכה וביצוע התאמות לפי הצורך כדי להבטיח הצלחה מתמשכת.
5. מחקר וניתוח נתונים: יועצים ארגוניים אוספים ומנתחים נתונים, עורכים מחקרי שוק ומבצעים השוואה מול מתחרים וניתוח סביבה חיצונית להפקת תובנות והטמעת תהליכים בהתאם.
6. תכנון ויישום התערבות ארגונית: יועצים מפתחים ומיישמים תכניות התערבות כדי להתמודד עם אתגרים ארגוניים ספציפיים, כמו שיפור תקשורת, שינויים מבניים ארגוניים, שיפור עבודת צוות או שיפור יכולות ניהול ומנהיגות.
7. אימון והדרכה: לעתים קרובות יועצים מספקים אימון והדרכה לפרטים בארגון או לצוותים בארגונים כדי לעזור להם לבנות מיומנויות ולשפר את הביצועים שלהם.
8. הנחיית סדנאות ופעילויות בניית צוות: יועצים מארגנים ומנחים סדנאות ותרגילי בניית צוות כדי להגביר שיתוף פעולה, שיתוף ידע ועוד לשפר את הדינמיקה של הצוות ולהגביר את מעורבות העובדים.
9. הערכה ומדידה של תוצאות: יועצים ארגוניים מעריכים את יעילות ההתערבויות שלהם ושל אחרים, בוחנים תהליכים ושינויים בארגון ומודדים את מידת היישום וההשפעה של אלו להשגת התוצאות.
10.ניהול שינויים: יועצים מסייעים לארגון לנווט בתוך תהליכי ניהול השינוי על ידי הקלת תקשורת, טיפול בהתנגדות ועיצוב ויישום אסטרטגיות לניהול שינויים.

דילוג לתוכן