טופס שמירת הריון

הורדת טופס שמירת הריון - ביטוח לאומי, איך להגיש וכיצד למלא טופס למוסד לביטוח לאומי ומהם תנאי הזכאות איך לקבל שמירת הריון בקלות.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטהריון ולידה
טופס שמירת הריון - ביטוח לאומי. צילום טופס ביטוח לאומי ישראל

מילוי הגשה של טופס שמירת הריון למוסד לביטוח לאומי מחייבת התמקדות במספר היבטים. על מנת להבין איך לקבל שמירת הריון בקלות יש לפעול בקפדנות בהתאם להנחיות טופס שמירת הריון לרופא ולהגישו לביטוח לאומי.

לפניכם טופס תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון : טופס שמירת הריון להגשת תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי – להורדה 

הטופס מטעם המוסד לביטוח לאומי כולל הוראות איך למלא את טופס תביעת שמירת הריון ואישורים נדרשים. מילוי טופס שמירת הריון מצריך צירוף אישורים נוספים כמו אישור של רופא וכרטיס מעקב הריון ותיעוד רפואי. כן יש לצרף מכתב מן המעסיק לביטוח לאומי בדבר אישור על אופי העבודה של האישה ההרה ואישורו שלא נמצאה לה עבודה חלופית. זאת במקרה שמדובר בשמירת הריון בגלל סביבת עבודה.

טופס שמירת הריון של המוסד לביטוח לאומי

טופס שמירת הריון של המוסד לביטוח לאומי מיועד להגשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים ויש למלאו בדייקנות. ניתן לקבל שמירת הריון בקלות בהנתן שתנאי הזכאות הנדרשים חלים והטופס ממולא באופן מדויק ומקנה את הזכויות המהותיות.

בשמירת הריון ביטוח לאומי כבמתן קצבאות אחרות על בחינת התנאים המהותיים לזכאות. תנאי הזכאות לשמירת הריון הם מצטברים ולא חלופיים.

תנאי הזכאות לקבלת גמלה לשמירת הריון – ביטוח לאומי. 

ביטוח לאומי – שמירת הריון

במוסד ביטוח לאומי – שמירת הריון המאושרת על ידי רופא וההנתן תנאים תעסוקתיים ניתנת כקצבת שמירת הריון. בהנחיות איך ממלאים טופס שמירת הריון מופיע גם הצורך בהתלוות לטופס שמירת הריון לרופא כנספח אישור רפואי וכן נספחי תיעודים רפואיים של בדיקות ומעקב הריון. להלן התמצית לגבי תנאים לקיצבת שמירת הריון.

חשוב להקפיד איך להוציא שמירת הריון בקלות ואיך ממלאים את טופס שמירת הריון לרופא באופן מועיל לפי ההנחיות ובהתאם לכללים. ברמה המהותית טופס שמירת הריון של ביטוח לאומי בוחן מספר תנאי זכאות לשמירת הריון:

  1. על פי תנאי הזכאות נדרש שהאישה המצויה בהריון תהיה תושבת של מדינת ישראל.
  2. נדרש שהאישה בהריון היא שכירה או עצמאית ששילמה דמי ביטוח לאומי 6 מתוך 14 חודשים שלפני הפסקת העבודה בשל שמירת הריון או במקום זאת למי שלא עבדה 6 חודשים – מנייון חודשים שיכול להכלל במניין בתנאים אחרים.
  3. במהלך 30 ימים לפחות האישה בהריון נעדרה מהעבודה בגלל סיכון רפואי לאישה או סיכון לעובר. הסיכון נובע מההריון או אם משום שהאישה בהריון איננה מסוגלת  לעבוד בגלל שביצוע עבודתה באופן שלו, במקום או בסוג העבודה מסכנים את האישה בהריון או את עוברה. וזה בתנאי שבמקום העבודה לא מצאו לאישה בהריון עבודה חלופית מתאימה.
  4. האישה בהריון איננה מקבלת קיצבה מגורם אחר עבור ימי שמירת הריון, למשל לא מקבלת ימי מחלה או דמי ביטוח מהמעביד בגין שמירת ההריון. את הקצבה אפשר לקבל יחד עם קצבאות אחרות של האישה ההרה מהמוסד לביטוח הלאומי.
  5. האישה בהריון מצויה בישראל בזמן שמירת ההריון. אישה בהריון הנמצאת בחו"ל לא זכאית לשמירת הריון.

דילוג לתוכן