יום כיפור – ברכה מרגשת לחג

ליום כיפור ברכה מרגשת אשר נשלחת מאדם לרעהו יכולה לתקן עולם ומלואו. יום הכיפורים הוא הזדמנות לבקש סליחה, מחילה וכפרה מאנשים שפגענו בהם. בין אם פגענו ביודעין ובין אם עשינו משהו שלא במכוון ופגענו, יום הכיפור הוא הזדמנות לברכה ובקשת סליחה. לפני היום הכיפורים נהוג לברך בחתימה טובה. יש בעדות ישראל גם כאלה מברכים הנוקטים בברכת גמר חתימה טובה. עם זאת ברכה ליום כיפור של גמר חתימה טובה לרוב מאחלים בין יום כיפורים להושענא רבה שבסיום חג הסוכות.

כלומר ברכה ליום כיפור גמר חתימה טובה היא פחות נהוגה מברכת חתימה טובה. חתימה טובה ליום כיפור נאמרת בין ראש השנה לבין יום כיפור. ברכה של חתימה טובה נאמרת באיחולים לכיפור בעשרת ימי תשובה. כלומר נאמרת בין כסה לעשור. ואילו ברכה של גמר חתימה טובה נאמרת בתוך ברכה לסוכות בין יום הכיפור לבין סוף חג הסוכות. לעומת זאת את ברכת חתימה טובה מברכים בברכות ליום הכיפורים.

יום כיפור - ברכה ייחודית לחג, גמר חתימה טובה וצום קל. צילום: kalhh Pixabay
יום כיפור – ברכה ייחודית לחג, גמר חתימה טובה וצום קל. צילום: kalhh Pixabay

ברכה ליום כיפור לשיפור הקשר

ברכה ליום כיפור יכולה להיות מופנה עם שלל איחולים לשנה טובה. אין זה משנה האם מדובר בברכה ארוכה או בברכה קצרה ליום כיפור, החשוב הוא עצם האיחולים והאינטראקציה היוצרת חיבור בין אישי בקשר. נוכל להשתמש בחלק או בכל הנוסח שלהלן כברכה ליום הכיפורים לילדים, לבוגרים, לחברים. נוכל בשינויים המחויבים להשתמש בחלק מהתוכן כברכה לבן זוג ליום הכיפורים או לבת הזוג.

אולי יעניין אותך גם:

 

ברכות ליום כיפורים כוללות לעתים בקשת סליחה כללית או נקודתית על התנהגות בין אדם לזולתו שעליה מבקשים מחילה. ברכות ליום כיפורים מתייחסות בתוכן גם להיבט הנוגע ליום הכיפורים בברכת חתימה טובה או גמר חתימה טובה. ובנוסף ברכה ליום כיפור יכולה לכלול גם ברכה כללית להצלחה, שפע, בריאות וחתימה טובה. זאת לצד ברכה לכיפור הכוללת היבטים שגרתיים יותר כמו איחולים לחג. למשל ברכות לצום קל וחג שיפור מבורך. או לדוגמה ברכה ליום כיפור צום קל או ברכות ליום כיפור גמר חתימה טובה.

וזאת בין אם מדובר בברכה לבן זוג ליום הכיפורים או לבת זוג, בעל או אישה. ובין אם מדובר בברכה ליום הכיפורים לילדים או הורים, אחים או קרובים. הברכה שלפניכם כוללת את ההיבטים הללו לצד מילים נוספות של ברכה ייחודית ומרגשת ליום הכיפור. ניתן להשתמש רק בחלק מהברכה או לשכתב אותה לפי תחושותיכם ובהתאמה למי ששולחים אליו.

יום כיפור – ברכה לחג

להלן מפורטת ברכה ייחודית ליום כיפור. ניתן להשתמש בכולה או חלקה לנוחותכם או לערוך ולשנותה לפי המיית הלב והמסר שאתם מבקשים להעביר:

לכבוד יום הכיפורים אברך מקרב לבי בחתימה טובה.

בספר חיים טובים ומאושרים יהא שמך רשום.

שיהיה יום כיפורים מבורך לך ולאהוביך.

אאחל שיהיה לך צום קל. 

בהזדמנות זו אבקש את מחילתך על כל מה שעוויתי כלפיך.

לעיתים פגעתי, חטאתי, עוויתי ביודעין או שלא ביודעין. ועל כך אבקש סליחה, כפרה ומחילה.

אני מכבד, מעריך ורוצה בטובתך. מעומק לבי שולח לך איחולים לטוב, שפע, הצלחה ושלווה.

על כל פגיעה שפגעתי אני מצר. על כל דבר שעשיתי שגרם לך להרגיש לא נעים, אני מתנצל.

כל שאבקש הוא שנה טובה ומתוקה, ברכה לחתימה טובה לך ומחילה על מה שעוויתי כלפיך.

אברכך בשנה טובה ומבורכת. ששנה זו תהיה גדושה בבריאות טובה ומשפחתיות מצוינת. שתמלא השנה בעוד ועוד אהבה ושמחה, בשפע והצלחות.

שיום הכיפורים יפתח דף חלק של עשיה ללא אמונות מגבילות, וללא קשיים, שגשוג מתוך סליחה למי שפגע בנו וסליחה לעצמנו.

 

 בברכת גמר חתימה טובה!