חוקי מגן – דיני עבודה

מהם חוקי מגן בדיני עבודה? על מי הם מגינים? מהו חוק קוגנטי ודיספוזיטיבי ואילו חוקים מצויים ברשימת חוקי המגן בישראל?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
חוקי מגן - דיני עבודה. צילום: Pixabay

מה הם חוקי מגן בדיני עבודה במדינת ישראל? על מי חוקים אלה מגינים? מהו חוק קוגנטי ודיספוזיטיבי? ואילו חוקים מצויים ברשימת חוקי המגן בישראל?

במדינת ישראל הכנסת חוקקה חוקי מכן שמטרתם להבטיח את זכויותיהם של העובדים. הזכויות של העובד המעוגנות בחוק הן קוגנטיות כשמדובר בחוקי המגן. כלומר מדובר בחוקים הנוגעים לדיני עבודה ששומרים על העובדים בכך שלא ניתן למעסיקו או לארגון עובדים זכות לבטל את זכותו של העובד מול המעסיק. חוקי המגן מגינים על העובדים בכך שהם מבטלים את תוקפו של ויתור של העובד על זכותו כמשובר ביחסי עובד מעביד בזכויותיו מכוח יחסי עבודה ביחס להוראות חוקי המגן.

אולי יעניין אותך גם:

חוקי המגן הם חוקים קוגנטים -שלא ניתן להתנות על הזכויות בהם, להבדיל מחקיקה דיספוזיטיבית שניתן להתנות עליה. כלומר לפי חוקי המגן מעסיק לא יכול לסכם עם עובד על דבר מה שיפחית מזכותו של העובד בניגוד להוראות חוקי המגן. כמו כן גם עובדים וגם נציגות של עובדים לא יכולים בשל חוקי המכן לוותר על זכויות של עובד שמוענקות לו בחוקי המגן או שמוענקות לו בחוזה העסקה אישית או במסגרת הסכם קיבוצי.

דיני עבודה: רשימת חוקי המגן בישראל

להלן חוקי המגן המרכזיים במדינת ישראל:

 • חוק חופשה שנתית, התש"יא 1951.
 • חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976
 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987
 • חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958
 • חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב 2002
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (התשס"א-2001)
 • חוק עבודת נוער, התש"יג 1953
 • חוק החניכות, התש"יג 1953
 • חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ז 1963
 • חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011;
 • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997;
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
 • חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007;
 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1951;
 • חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;
 • חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;
 • חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996.
 • חוק שעות עבודה ומנוחה

כתבות באותו עניין

דילוג לתוכן