הפלואיד

הפלואידיות Haploid –הפלואיד מתאר אורגניזמים, גרעיני תא או תאים אשר מכילים עותק יחיד של כל כרומוזומים. זאת לעומת תאים דיפלואידים.

תאי ביצית או תאי זרע שהם גמטות מכילים לפני הפריה רק סט אחד של כרומוזומים. לכן הם הפלואידים.

חיידקים הינם מיקרו אורגניזמים הפלואידים כיוון שהם מכילים רק כרומוזום אחד בתא.

 

הסבר אודות תאים דיפלואידים לעומת תאים הפלואידים Haploid