כולסטרול – ערכים תקינים של כולסטרול

ערכים תקינים של כולסטרול הם הערכים המתקבלים בבדיקות דם להמצאות Cholesterol בטווח הנורמה. מהם ערכים תקינים של כולסטרול בדם? אילו ערכים אינם תקינים של כולסטרול בדם? מה הסיבות לערכים גבוהים לא תקינים של כולסטרול בדם?

כולסטרול – ערכים תקינים של כולסטרול

מתי ערך כלשהו של כולסטרול בדם מוגדר בתוך טווח ערכים תקינים של כולסטרול? ערכים תקינים של כולסטרול הינם ערכים הנמוכים מ200 מיליגרם לדציליטר. ערכים של מתחת 200 מג”/ד”ל נחשבים ערכים תקינים וטובים.

"<yoastmark

ערכי כולסטרול רע: Low-Density Lipoprotein LDL. ערכי כולסטרול LDL תקינים הינם ערכים נמוכים מ70 מיליגרם לדציליטר. מתחת ל100 מ”ג /ד”ל הם המומלצים. ערכים גבוליים הם בין 100 ל129 מ”ג לדציליטר.

עם את קיימים חילוקי דיעות בין גורמים רפואיים באשר למהו השיעור הרצוי של כולסטרול רע LDL ועל מנת לקבל תשובה מדויקת לערך הרצוי לאדם בהתאם למצב הרפואי, המחלה והמאפיינים של המטופל יש להוועץ ברופא מומחה.

ערכי כולסטרול טוב: HDL נחשב ככולסטרול טוב והערכים התקינים שלו צריכים להיות מעל 40 מ”ג לדציליטר אצל גברים ויותר מ50 מ”ג לדציליטר בקרב נשים.

ערכים לא תקינים של כולסטרול

ולעומת זאת מתי ערך כלשהו של כולסטרול בדם מוגדר בתוך טווח ערכים לא תקינים של כולסטרול? ערכים לא תקינים של כולסטרול הינם ערכים הגבוהים מ200 מיליגרם לדציליטר. לעומת זאת ערכים של מעל 200 מג”/ד”ל נחשבים לא ערכים תקינים וטובים.

ערכים של 200 עד 240 מ”ג לדציליטר נחשבים גבוליים עד מסוכנים.

ערכי כולסטרול של מעל 240 מיליגרם לדציליטר מוגדרים כסיכון גבוהה.

 

הסבר לערכים לא תקינים של כולסטרול בדם

מה גורם לערכים תקינים של כולסטרול בדם ומדוע לעיתים הערכים יוצאים לא תקינים? במצבים שונים ייתכן כי אדם יסבול מערכים לא תקינים של כולסטרול בדם הגבוהים מהנורמה. מדובר על מקרים של צריכת מזון עתיר שומן רווי שמקורו בחי, מחלות כליה, נטייה משפחתית תורשתית לכולסטרול גבוהה בדם, הריון, שימוש בתרופות כמו גלולות נגד הריון או תת פעילות של בלוטת התריס.